دیوارِ تجربه

آدمی فراموش‌کار و است و نیاز به توجه و تنبّه همیشگی دارد. تصمیم می‌گیرد بهتر باشد و خطاهای گذشته را تکرار نکند، و بعد در خلالِ همین تصمیم‌ها، باز خطاهایش را زندگی می‌کند. گفتم شاید بد نباشد یک‌جایی بگذارم تا تجربه‌هایم را به صورت قاعده‌هایی بنویسم. گاهی هم شاید به نوشته‌های مرتبط در بلاگ لینک دادم.

شاید کمتر تِکرار کنم.