فاینَنس

نوشتن به زبان فارسی از علایق من است. این بدین معنا نیست که من ملی‌گرا هستم یا تعصب خاصی به زبان فارسی دارم. تنها به این دلیل که شروع جست‌وجو در فضای فکری‌ام را با این زبان شروع‌ کرده‌ام و بیش‌تر پیوند داده‌ام؛ و به دلیل بومی بودن در این زبان به‌تر و بیش‌تر می‌توانم مفاهیم موردنظرم را به دیگران منتقل کنم. با این‌حال نوشته‌های‌ من حاوی اصطلاحات به زبان‌های دیگر نیز هست.