فروردین ۲۰, ۱۳۹۸

یک

واقعا دنیا روی چیزی می‌چرخد که تنها یازده دقیقه طول می‌کشد! #پائولو_کوئلیو