ترجیح می‌دهم به جای این‌که ساعت‌ها پشتِ چارت بنشینم و با سرمایه، زمان و زندگی خودم قُمار کنم، غرق در کتاب‌هایی شوم که خیلی‌ها جرأت ندارند به آن‌ها نزدیک شوند. چه چیز لذت‌بخش از ساختن یک شرکت از پایه و یا نجات دادن شرکتی دیگر از ورشکستگی و یا توسعه و آبادانی بیش‌تر یک شرکت در فضای کسب و کار است؟ و کلید این ساختن‌ها از نظر من، علم مالی و دنیای مالی‌ست. علم قدرت است برای همیشه و اگر می‌خواهیم در فضای کسب و کار، قدرت‌مند باشیم، باید عالمِ کسب و کار باشیم. عالِمِ کسب و کار قاعده‌ی بازی را می‌داند و برای نمایاندن قدرت، قواعد را پیاده می‌کند. در این‌جا با هم قاعده‌ها را یاد می‌گیریم تا سنگ‌ها را دُرُست روی هم بنشانیم!