در گوشه‌ای از دنیا نشسته‌ام و سهمی در شبکه‌ی وب فارسی از تولید محتوای عمومی در اینجا و تولید محتوای حوزه‌ی تخصصی‌ام در بخش فایننس دارم. در یادگیری، تغییر و بهبود ایستگاهی نمی‌شناسم؛ هرچند گاهی به خلوت خودم پناه می‌برم و ترجیح می‌دهم هیچ حرکتی نکنم و بگذارم این یادگیری‌ها، گوشت بشوند به تنِ شخصیت من. نوشتن و به اشتراک‌گذاشتن محتوا، بخشی به‌خاطر برون‌ریزی و بخشی به‌خاطر فایده‌رساندن احتمالی؛ از جمله دغدغه‌های ذهنی روزانه من است. در طی سالیانی که با محتوا در وب سر و کار داشته‌ام، چه به عنوان استفاده‌کننده و گاهی هم به عنوان تولیدکننده، سرانجام وب‌سایت شخصی‌ام را بهترین محل برای رساندن این محتوا به مخاطبان انتخاب کردم. اصالت و تمرکز، دو ویژگی مهم و جذابی‌ست که وب‌سایت برای من دارد.