رژیم محتوایی

رژیم گرفتن برای من معنی این رو داره که کنترل کنم چه‌چیزی می‌خورم، نه حتی این‌که چقدر می‌خورم. کیفیت ورودی باعث تنظیم سیستم داخلی مغزی و بدن می‌شه. بنابراین تصمیم گرفتم رژیم محتوایی‌م رو منتشر کنم تا شاید برای بقیه هم مؤثر باشه.


1402/08/14 آخرین به‌روزرسانی