سه

غمِ زمانه که هیچ‌ش کران نمی‌بینم/ دواش جز مِی چون ارغوان نمی‌بینم.

سیزده

+ نون حرام در بچه اثر داره، اما نفی اختیار نمی‌کنه. بچه‌ای که نون حرام خورده باید تلاش بیش‌تری بکنه. همین!

دوازده

+ حاج آقا چقدر برای بچه‌هاتون وقت گذاشتید؟

ـ هیچی.

+ چرا خب؟!!

+ خوب و بد شدن بچه‌ها دست ما نیست. ما باید آموزش بدیم، تربیت کنیم، اما خیلی‌ش دست ما نیست. خیلی برای بچه‌هاتون خودتون رو نکُشید: اگه خوب باشن که خدا هواشونو داره و اگه بد باشن، شما چرا نوکری ِآدم ِبد رو بکنی؟!