بیست

+ نهایت تلاش‌ت رو بکن که حداکثر روزی مقدرت رو به دست بیاری. اما بیش‌تر از اون زور نزن.

– از کجا بفهمیم روزی‌مون چقدره حاج آقا؟

+ می‌شه فهمید. وقتی دو سه تا کار حلال راه‌ انداختی و هیچ‌کدوم نگرفت و با شکست مواجه شد متوجه می‌شی!